Stappen naar Christus - om in Hem te blijven.

Dagelijks Manna overdenkingen - Stappen naar Christus

 

Bijbelstudies - Stappen naar Christus

1. God houdt van mensen
2. De zondaar heeft Christus nodig
3. Berouw
4. Het belijden van schuld
5. Toewijding
6. Geloof en aanvaarding
7. De toets van het discipelschap
8. Groeien in Christus
9. Het dagelijkse leven
10. Het kennen van God
11. Het voorrecht om te bidden
12. Wat te doen met twijfel
13. Blij zijn in de Heer

Overdenkingen - Stappen naar Christus

1. God houdt van mensen
2. De zondaar heeft Christus nodig
3. Berouw
4. Het belijden van schuld
5. Toewijding
6. Geloof en aanvaarding
7. De toets van het discipelschap
8. Groeien in Christus
9. Het dagelijkse leven
10. Het kennen van God
11. Het voorrecht om te bidden
12. Wat te doen met twijfel
13. Blij zijn in de Heer

"In Christus blijven," Het overwinnend leven.
MacGuire, Mead

"Laten we ons er zelf van verzekeren dat we heel goed begrijpen hoe deze ervaring van het in Christus blijven wordt bekomen en behouden. Velen hebben zich ernstig ingespannen om het te bekomen, maar zonder succes, want we hebben al gelezen dat dit het werk van God is. We moeten ophouden met ons in te spannen om in Hem te blijven, en geloven dat God ons bevestigd heeft in Christus (2 Korintiërs 1:21), en dat Hij met onze goedkeuring en medewerking deze relatie zal behouden. Deze medewerking betekent de beoefening van geloof.

'U vraagt zich af, "Hoe moet ik in Christus blijven?" Op dezelfde manier zoals je Hem eerst hebt ontvangen...U gaf uzelf aan God, om volledig de Zijne te zijn, om Hem te dienen en te gehoorzamen, en u nam Christus aan als u verlosser. U kon niet uw eigen zonden verzoenen en uw hart veranderen; maar uzelf aan God gevende, geloofde u dat Hij om Christus' wil dit alles voor u deed. Door geloof werd u Christus' eigendom, en door geloof moet u nu in Hem opgroeien door te geven en te nemen. U moet uzelf geheel overgeven, uw hart, uw wil, uw dienst, geef uzelf aan Hem om al Zijn eisen te gehoorzamen; en u moet alles van Hem aannemen, - Christus, de volheid van alle zegeningen, om in uw hart te wonen, om uw kracht te zijn, uw gerechtigheid, uw eeuwige helper, -om u kracht te geven om te gehoorzamen." (Stappen naar Christus, pp. 69, 70)

Duizenden mensen hebben alles aan de Here overgegeven zo volledig als ze maar konden, en toch roepen zij uit in hun verbijstering over het besef van hun voortdurend falen, zoals de jongeling die tot Christus kwam, "wat kom ik nog tekort?" Hier wordt het probleem scherp gesteld. Het verblijven in Christus is het resultaat van 'geven en nemen.' Ze hebben alles gegeven met een eerlijk en oprecht hart, maar ze hebben niet alles genomen. Men moet voortdurend door het geloof beslag leggen op Christus.

We moeten niet zeggen, "Here geef Uzelf aan mij, "want dat heeft Hij reeds gedaan. Maar we moeten zeggen, "Gezegende Verlosser, omdat Gij u aan mij hebt gegeven, en mij uitgenodigd hebt om U in mijn hart te ontvangen, maak ik nu de deur wijd open, en ik verwelkom U. Ik dank U dat Gij bij mij zijt binnengekomen, en Uw aanwezigheid is nu een werkelijkheid." De belofte wordt verwezenlijkt vanaf het moment dat we de voorwaarden vervullen en de vervulling van de belofte opeisen.

Zo wordt door de beoefening van het eenvoudige geloof Zijn inwoning voor ons een werkelijkheid, en op dezelfde wijze komen wij tot Hem en blijven wij in Hem. Hij weet zelf heel goed hoe onmachtig wij zijn om onszelf tot Hem te bewegen of in Hem te blijven; maar Hij zegt dat ' wij in Hem zijn, en in Zijn zoon Jezus Christus,' en Hij vraagt ons in Hem te blijven.

Zelfs nadat wij 'de schuilplaats van de Allerhoogste,' zijn binnen gegaan, hoe dikwijls maken wij ons zorgen en vrezen we te vergeten om 'te vernachten in de schaduw van de Almachtige.' Psalm 91:1. Dit alles verhindert onze vooruitgang, want we nemen verantwoordelijkheid voor iets dat alleen onze Here kan doen. Hij vraagt van ons enkel dat wat we kunnen doen, en dan belooft Hij Zijn volk, gebruik makend van het prachtige beeld van de wijnrank, 'Ik, de HERE, zijn behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat niets hem beschadige, zal Ik hem nacht en dag behoeden.' Jesaja 27:3. Zolang we de simpele voorwaarden van medewerking niet verwaarlozen, zal God alles wat vereist is, voor ons en in ons doen!

'Wijd uzelf 's morgens aan god. Doe dat vóór alles. Laat uw gebed zijn: "Aanvaard mij, Heer, helemaal als de uwe. Ik leg al mijn plannen voor uw voeten. Gebruik mij vandaag in Uw dienst. Blijf bij mij en laat al mijn werk in u gedaan worden." Dit is een dagelijkse aangelegenheid. Wijd uzelf elke morgen vóór het begin van een nieuwe dag, aan God. Onderwerp al uw plannen aan Hem, bereidwillig om ze, al naar gelang Zijn voorzienigheid aangeeft, op te geven of uit te voeren. Zo kunt u elke dag uw leven in Gods handen leggen en zo zal uw leven meer en meer gevormd worden naar het leven van Christus.' (Schreden naar Christus p. 66) MacGuire, Mead, from "Abiding In Christ," The Life of Victory, pp. 154-157.

"I have learned the wondrous secret of abiding in the Lord."
Simpson, A. B. 

"I am crucified with Jesus,
And He lives and dwells in me;
I have ceased from all my struggling,
'Tis no longer I, but He;
All my will is yielded to Him, 
And His Spirit reigns within,
And His precious blood each moment,
Keeps me cleansed and free from sin.

All my cares I cast upon Him,
And He bears them all away;
All my fears and griefs I tell Him,
All my needs from day to day.
All my strength I draw from Jesus,
By His breath I live and move;
E'en His very mind He gives me,
And His faith, and life, and love.

For my words I take his wisdom,
For my works His Spirit's power,
For my ways His gracious presence,
Guards and guides me ev'ry hour.
Of my heart He is the portion,
Of my joy the ceaseless spring;
Saviour, sanctifier, keeper,
Glorious Lord and coming King."
Quoted by Mead MacGuire, The Life of Victory, pp. 152,153.

Terug