Acht natuurlijke en beproefde remedies tegen ziekte.

Waarom ben ik ziek? Hoe word ik gezond?

Een eenvoudig antwoord
Waarom ben ik ziek? Hoe word ik gezond? Dit zijn vragen die je in vele gevallen snel en juist kan beantwoorden. Heb je het antwoord dan kun je er zelf iets aan doen en in de toekomst er voor zorgen dat je niet weer ziek wordt.
Ziekte is in de wereld gekomen door de overtreding van Gods wetten. In de meeste gevallen worden we ziek doordat we persoonlijk deze wetten overtreden en dat kan dikwijls in onwetendheid gebeuren. We kunnen ook ziek of zwak zijn door de overtredingen van onze voorouders maar als we dan ook nog zelf in overtreding leven wordt alles nog erger. Wat zijn die wetten van God? Er zijn de morele wetten zoals we die vinden in de tien geboden maar er zijn ook de natuurwetten.
Is ons lichaam in harmonie met de natuurwetten dan genieten we een goede gezondheid of een verbetering van onze toestand. Je hoeft helemaal geen fysica of scheikunde te gaan studeren om die wetten te leren kennen, ze zijn heel eenvoudig. Waar je ook leeft en wie of wat je ook bent je kunt ze overal volgen.

Gezondheidswetten in Genesis
Zoals we kunnen lezen in het boek Genesis schiep God de mens in een omgeving die een volmaakte gezondheid waarborgde. De mens kon volop genieten van frisse buitenlucht en van de zon. God had de mens de taak gegeven de hof waarin hij leefde te bewaren. Dit zorgde ervoor dat hij dagelijks in beweging bleef en dat elk lichaamsdeel werd geoefend. Zijn dorst kon hij lessen met zuiver water en zijn honger kon hij stillen met het meest natuurlijke voedsel dat bestond uit alle zaaddragende planten en vruchtbomen. De nacht en de zevende dag verschafte de mens regelmatig perioden van rust. Zolang hij vertrouwde op God en zich verlustigde in Zijn woord zou de mens vrij blijven van schuld en innerlijke strijd en onrust. De morele wet gebood hem zichzelf te beheersen in het gebruik van de middelen die God hem had gegeven.

Dit eenvoudig verslag over de omgeving, bezigheid en het voedsel van de mens verschaffen ons alle noodzakelijke kennis voor het bekomen van een goede gezondheid. Frisse lucht, zon, water, natuurlijke voeding, beweging, rust, matigheid en Godsvertrouwen zijn de acht natuurlijke remedies die God van in het begin heeft gegeven om een goede gezondheid te verzekeren.

Acht natuurlijke remedies

Laten we deze acht remedies even afzonderlijk bekijken. Bij het overlopen van de acht remedies moet je jezelf een eerlijk antwoord geven. Het is goed mogelijk dat je een aantal van deze remedies verwaarloost of gebrekkig naleeft. Breng daar verandering in en je gezondheid zal erop vooruit gaan.


Maar eerst enkele getuigenissen.

Denny Purkey

Denny

Denny Purkey, die het 18-dagen durende NEWSTART® Lifestyle Programma volgde [NEWSTART staat voor N-Nutrition (gezonde voeding), E-Excercise (beweging), W-Water (gebruik van water), S-Sunlight (zonlicht), T-Temperance (matigheid), A-Air (zuivere lucht), R-Rest (voldoende rust), T-Trust in God (Godsvertrouwen)] vertelt ons zijn ervaring aan het Weimar Instituut en hoe dit programma niet alleen zijn gezondheid verbeterde maar hem ook een begin gaf van een nieuw leven.

Een mensenleven kent maar enkele grote momenten. In januari woonde ik het 18-dagen durende NEWSTART® Lifestyle Programma bij in Weimar, California.

Op 69 jarige leeftijd, 1m65 groot en 110 kilo wegende , bevond ik mij wat mijn gezondheid betrof, in een neerwaartse spiraal. Nu ben ik zo gezond als een vis dankzij mijn gezonde levensstijl. Zowel mijn cholesterol als mijn triglycerides stonden boven de 350 mg/dl (hoog risico), nu staan ze op 136 mg/dl (zeer laag risico). Mijn bloedsuiker gaf een waarde van 92 en dat zonder enige medicatie.

Mijn resultaten voor de voorbije 6 maanden sinds het bijwonen van het programma zijn als volgt:
Ik ben volledig af van de 14 medicijnen die ik nam.
Ik ben verlost van de medicijnen voor mijn hoge bloeddruk, mijn diabetes, mijn jicht, mijn cholesterol en triglycerides.  
Ik weeg 33 kilo minder. (van 110 naar 80).
Ik wandel tussen de 9 tot 20 km per dag.
De zenuwpijnen die ik in mijn schouders en voeten had, zijn helemaal verdwenen. IK  VOEL MIJ UITSTEKEND!

Het NEWSTART® Lifestyle Programma gaf mij een totale nieuwe start in mijn gezondheid.


Joi Avante

Joi

Joi Avante — zij had een remissie van haar kanker zonder chemo.
Hoe kan NEWSTART® u helpen bij kanker.

"Na verschillende maanden van steeds erger wordende pijn in het midden van de rug werd er een mediastinal, niet opereerbare Non-Hodgkins lymphoma geconstateerd. Zes maanden later, na vier sessies van CHOP  chemotherapie en daarna nog twee ‘voor het geval dat,’ verklaarde men mijn ziekte in remissie.
"Denkende dat deze remissie genezing betekende, keerde ik terug naar mijn kantoor om elke dag lange uren te maken. Daarbij verwaarloosde ik mijn ontbijt en lunch en stilde ’s avonds mijn honger met alles wat de maag kon vullen. Daarnaast had ik geen tijd noch energie noch het verlangen om aan sport te doen of te bewegen. Een jaar later kwam dezelfde pijn terug. Een daaropvolgende biopsie bracht aan het licht dat de remissie was opgehouden. Men vertelde mij dat NH lymphoma was teruggekeerd en dat gekend was dat deze agressief was en weerstand bood aan therapie. Er werden mij vier Chemo sessies toegediend doch zonder resultaat. Wat kon ik doen om mijn lichaam te sterken en de nodige stamcellen te vergaren?  

"Ik kwam in contact met het Weimar instituut en ik bracht hen op de hoogte van mijn toestand. Zij vertelden mij dat ze mij konden helpen. De volgende NEWSTART® sessie zou binnen twee dagen beginnen. De volgende dag was ik al op weg met het vliegtuig. Tijdens de 18 daagse kuur werkte ik hard mee, we aten veel rauw en vers voedsel, dronken veel vers groentesap en kregen aangepaste waterbehandelingen. Elke dag slaagde ik erin wat meer te wandelen tot 12 km op de laatste dag. Mijn pijnen verdwenen en ik was onder de indruk van het wegblijven van allerlei kleinere symptomen zoals gevoelloosheid in de vingertoppen. Ik was ook blij toen ik zag dat mijn haar terug begon te groeien

"Ik had daar te Weimar een diepe ervaring met Gods genezende kracht!”
"Na mijn thuiskomst onderging ik bij de oncologist een PET scan. Hij was geïntrigeerd door het feit dat hij geen kankeractiviteit kon vaststellen. Hij zei ook dat een remissie zonder chemo zeer onwaarschijnlijk was. De stamcel transplantatie werd voorlopig uitgesteld en ik moest pas binnen zes weken terugkomen. Geen menselijke woorden kunnen mijn blijde dankbare tranen beschrijven!”

Nog meer getuigenissen: http://www.newstart.com/success_stories.php

 

Terug pagina 2: acht natuurlijke remedies